Servicekosten als verdienmodel

Misschien wist je het nog niet maar de wet is vrij simpel. Verhuurders mogen geen winst maken op de servicekosten. Deze mogen maximaal kostendekkend zijn. Het bedrag dat je per maand betaalt is dan ook een voorschot. Na afloop van het jaar en uiterlijk op 31 juni van het nieuwe kalenderjaar hoor je dan ook een eindafrekening te ontvangen van de gemaakte kosten. Dit hoort gespecificeerd te zijn per kostenpost. Servicekosten, dus gas, water, elektra, maar ook huismeesterkosten of schoonmaakkosten, moeten worden gespecificeerd. 

Nu hoor ik je al denken, maar dat heb ik nog nooit ontvangen. Klopt! Dat is wat wij bijna alleen maar tegenkomen. Dit betekent dus ook dat, wanneer de verhuurder op jouw of ons verzoek de kosten niet kan onderbouwen, de huurcommissie een bedrag zal bepalen. Dit bedrag is bijzonder laag, namelijk EUR 25,= voor een heel jaar. Dit is een schijntje natuurlijk, maar dan moet de verhuurder maar zijn werk doen. Daar komt nog bij dat je een specificatie van de servicekosten met terugwerkende kracht, namelijk twee jaren, mag opvragen. Dit loopt dus al snel in de bedragen. Een teruggave van EUR 1.200,= is dan ook geen uitzondering…  

Begin jij al te twijfelen over jouw (en die van je huisgenoten) servicekosten neem dan snel contact met ons op, via de site of via whatsapp. +31 85 130 3840 en wij helpen jou/ jullie verder. 

Douwe