Borg terugvorderen

Bij het aangaan van de huurovereenkomst wordt door de verhuurder vaak een extra bedrag in rekening gebracht, namelijk borg. De borg dient ervoor om – als er schade ontstaat aan het gehuurde of als jij niet de volledige huur hebt betaald – het openstaande bedrag te verrekenen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de borg niet wordt terugbetaald, ondanks dat je er met regelmaat om vraagt. De verhuurder gebruikt vaak het excuus dat jij schade aan het gehuurde hebt gemaakt die je moet vergoeden. De meeste huurders nemen hier genoegen mee, maar dat is niet het geval. De borg hoor je simpelweg terug te krijgen als je geen schade hebt gemaakt of huurachterstand hebt. Mocht de verhuurder de borg toch inhouden, dan moet hij ook aantonen dat jij de schade hebt gemaakt. Kortom, laat je niet afschepen maar claim je borg. Als het niet lukt, neem gerust contact met ons op. Wij lossen het dan op.