Amsterdamse moest verplicht haar huurwoning uit bij Airbnb-boeking

Dat er allerlei misstanden zijn met Airbnb-verhuur in de hoofdstad is een bekend verhaal. Maar bij !Woon, het juridisch steunpunt voor woninghuurders, is een wel heel opmerkelijke zaak binnengekomen: een vrouw werd in haar huurcontract verplicht haar woning in Amsterdam-Centrum te verlaten als er een Airbnb-boeking was.

Ze mocht op die dagen wel gebruikmaken van het huis van haar verhuurder, ook in het centrum. De dagen die ze niet in haar eigen woning kon doorbrengen, werden afgetrokken van haar maandhuur van meer dan 1200 euro.

"We kijken niet snel meer ergens van op als het om verhuur gaat, maar dit is wel een heel aparte bepaling in een huurcontract", zegt Hans Bakker van !Woon.

Wel de lasten, niet de lusten

De vrouw was door de verhuurder ook nog eens verantwoordelijk gemaakt voor het beheer van de Airbnb-advertentie en voor de verplichte melding bij de gemeente. Maar de opbrengsten van de vakantieverhuur waren voor de verhuurder.

De zaak kwam niet bij Woon! terecht vanwege de Airbnb-constructie, maar omdat de vrouw wilde stoppen met huren omdat ze een andere woning had gevonden. Het ging om een tijdelijk contract van twee jaar en de verhuurder wilde dat ze het contract uitzat.

Met steun van !Woon heeft de huurster het contract toch opgezegd. De afdeling handhaving van de gemeente heeft een onderzoek ingesteld naar de zaak.

Bron: