Boete illegale onderverhuur wordt verhoogd

De maximale boete voor illegale onderverhuur van sociale huurwoningen gaat fors omhoog, van ruim 20.000 euro naar 83.000 euro. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wil zo voorkomen dat deze huizen terechtkomen bij mensen die daar geen recht op hebben.

Ollongren: "Als je misbruik maakt van het feit dat je beschikt over een sociale huurwoning, die bestemd is voor mensen met een laag inkomen, dan vind ik dat je daar de consequenties van moet ondervinden en een forse boete verdient."

Minister Ollongren past de huisvestingswet aan om de hogere boete mogelijk te maken. Gemeenten kunnen de maximale boete opleggen als ze herhaaldelijk hebben geconstateerd dat iemand een sociale huurwoning illegaal onderverhuurt. Bij de eerste keer dat iemand wordt betrapt kan straks direct een boete van 20.000 euro worden opgelegd.

Dubbele of drievoudige huur

Illegale onderverhuur komt voor in heel Nederland. Maar vooral in Amsterdam gebeurt het op grote schaal. Hier wordt veelvuldig misbruik gemaakt van de totaal overspannen woningmarkt. 

Aan woningzoekenden wordt soms het dubbele of drievoudige van de officiële huur gevraagd. De oorspronkelijke bewoner, met wie het huurcontract is afgesloten, woont dan elders. Ook worden sociale huurwoningen in Amsterdam geregeld zonder toestemming van de woningcorporatie aangeboden via platforms als Airbnb, voor toeristische onderverhuur.

Bron: