Schimmelprobleem veel groter dan gedacht

Het schimmelprobleem in huizen is veel groter dan gedacht: 19 procent van de huishoudens heeft er last van, zo'n 1,5 miljoen woningen. Het gaat vooral om huurhuizen van voor 1990.

Tot nu toe werd uitgegaan van ongeveer een half miljoen huizen dat last heeft van schimmels. Dat aantal werd geschat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit 2012.

Vooral oude huizen hebben last

Het WoonOnderzoek geeft wel informatie over de vraag in welke woningen de meeste schimmelproblemen voor komen. Het gaat vooral om huurwoningen. Hoe ouder het huis, hoe groter het vocht- en schimmelprobleem. Vooral in huizen van voor 1990 is er overlast. Ongeveer dertig procent van de bewoners van die huizen zegt last te hebben.

Woningcorporatie Vestia kent de problemen met de oudere woningen en wil ze aanpakken. Voor de huizen aan de Haagse Trekweg loopt op dit moment een onderzoek of ze versneld kunnen worden aangepakt. Deze zomer verwacht de corporatie daarover een besluit te kunnen nemen.

Bron: