Students demonstrate for a more fair rental market

Studentenvakbond LSVb en de jongerenafdeling van de FNV voeren vandaag actie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken vanwege de hoge huren voor studentenkamers. De studenten zijn gehuld in koeienkostuum om uit te beelden dat ze worden uitgemolken door huisbazen. Ze vragen om de invoering van een huisjesmelkersboete.

Eerder werd al duidelijk dat nog steeds 75% van de huurders te veel betaalt:
De landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft een steekproef onder 5000 studenten gehouden waaruit zou blijken dat bijna acht op de tien studenten te veel huur betaalt op basis van het woningwaarderingsstelsel. Gemiddeld is de huur 106,69 euro per maand te hoog. De actievoerders reiken maandag het ‘Check-je-kamerrapport’ uit aan het ministerie om te wijzen op de moeilijke positie van studenten op de huizenmarkt.

Naast de actie wordt maandag ook een petitie verspreid waarmee ondertekenaars de oproep voor een huisjesmelkersboete kunnen ondersteunen.

Student union LSVb and the youth organisation of the FNV are campaigning today because of the high rents for student rooms. The students are dressed in cow costumes to depict themselves being milked by landlords. They are asking for the introduction of a landlord fine.

Earlier it became clear that 75% of tenants still pay too much:
The National Student Union (LSVb) has conducted a sample of 5000 students, which would show that almost eight in ten students pay too much rent on the basis of the housing evaluation system. On average, the rent is 106.69 euros per month too high. On Monday, the activists will hand out the "Check your room report" to the ministry to point out the difficult position of students in the housing market. In addition to the action, a petition will also be distributed on Monday with which signatories can support the call for a landlord fine.

Bron: